Tip of the day

Дръж на целта, а не на резултата. Прави нещата, защото ти харесва, защото ще помогне на някой или ще бъде ценен опит. Не го прави за пари или признание. Те ще дойдат от само себе си.

read more…

info@brachev.com