Tip of the day

Действай твърдо и ще бъдеш твърд. Имай кураж и вдъхновявай другите с действията си. Но винаги бъди внимателен.

read more…

info@brachev.com

 • Нашата оферта

  Ние предлагаме специализирани услуги за клиентите си, които са свързани с международните сделки за доставка на слънчогледови семена и ядки и с проектите ни за разработване на нови продукти.


  Някои от тези услуги са напълно безплатни, тъй като са неделима част от ежедневната ни външнотърговска дейност, а други са платени и се извършват по поръчка на клиентите ни.

 • Аутсорсинг на външнотърговската дейност

  Може би си мислите, че да се направи аутсорсинг на външнотърговската дейност е доста скъпо решение. Може да Ви се струва, че цената на тази услуга е твърде висока и че ще бъде по-евтино, ако назначите съответен специалист (или специалисти) във фирмата си.

  Това е вярно, ако обемът на този вид дейност е значителен. Но ако извършвате малко на брой външнотърговски сделки, Вие сте твърде далеч от истината!

 • Контрол на доставките

  Основен стремеж в работата ни е да даваме възможност клиентите си да следят изпълнението на своите поръчки, както и движението на извършваните от нас доставки, които се транспортират по море или суша. Този аспект от дейността ни е от изключителна важност при спешни поръчки и при доставки, които трябва да пристигнат в точно определено време и на точно определено място.

 • Международен транспорт

  БРЪЧЕВ ЕООД използва широка мрежа от транспортни и спедиторски фирми и е в състояние да удовлетвори най-разнообразни изисквания и да предложи широка гама от логистични решения на своите клиенти. Изполваме предимно камиони и контейнери за нашите доставки, но имаме опит и с по-специфични методи за транспорт като използване на кораби, жп превози, ро-ро и др.

 • Разработване на нови продукти

  Разработването на нови продукти е начинът по който постигаме развитие за нас и за нашите клиенти. Без нови продукти няма развитие и няма бъдеще за никоя фирма в съвремения динамичен свят.

  Кои са конкурентните ни предимства и защо си струва да работите с нас?

 • Лабораторни изследвания

  В работата си използваме както собствени нелицензирани лаборатории, така и външни специализирани лаборатории, които са лицензирани за определен тип изследвания. Във вътрешните лаборатории извършваме основните изследвания, от които пряко зависи качеството на производствения процес и на произвежданите продукти.

 • Фирмени финансови доклади

  Подборът на финансово надеждни партньори е важна част от развитието на всеки бизнес и вземането на правилни решения при договарянето с тези партньори много често е от изключителна важност, а съответно грешният избор на партньор може да има сериозни и дори фатални последствия. Финансовите доклади за тези партньори са един от най-важните източници на информация, с която е добре да се започне една бъдеща съвместна дейност.

 • Пазарни проучвания

  Предлагаме голямо разнообразие от пазарни проучвания най-вече за българския пазар. Този тип услуги са платени и изискват много точно и ясно дефиниране на целите на проучване. Изискват взаимодействие с много организации и институции и в зависимост от сложността на проучването може да са по-продължителни и да отнемат седмици и дори месеци…

 • Сертификация и одитиране

  Сертифицирането съгласно стандарти като ISO 9001, ISO 22000, IFC, BRC и др. е особено важно за растежа на всяка фирма и за достъпа на продуктите й на определени пазари. Наличието на определен сертификат е гаранция за клиентите, че партньорът-доставчик ще е в състояние да осигури необходимото качество на продуктите си и че той е достигнал до определено ниво на развитие.