Tip of the day

Научи се да се концентрираш и за теб повече няма да има трудни неща. Загледай се в малката стрелка на ръчния часовник за две минути без да мислиш за нищо друго през това време.

read more…

info@brachev.com